Menu

liczba odwiedzin: 874379

Dożywianie

IFORMACJA DLA RODZICA,

KTÓREGO DZIECKO KORZYSTA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za wyżywienie dzieci w szkole zgodnie z wymienionymi terminami.

MIESIĄC

TERMIN OPŁATY

za wrzesień 2019 r.

do 15 września 2019 r.

za październik 2019 r.

do 30 września 2019 r.

za listopad 2019 r.

do 31 października 2019 r.

za grudzień 2019 r.

do 30 listopada 2019 r.

 

Planowane dni żywienia 03.09 – 31.12.2019 r.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Miesiąc

Ilość dni

żywieniowych
Szkoła Podstawowa

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

wrzesień

20 dni

 20 dni x 3,00 zł = 60,00

październik

22 dni

22 dni x 3,00 zł =66,00
 

listopad

19 dni

19 dni x 3,00 zł = 57,00

grudzień

15 dni

15 dni x 3,00 zł =45,00
 

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły.  Odliczenie kwoty
za niewykorzystany obiad następuje od następnego
dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty
za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana.

 

Planowane dni żywienia 03.09 – 31.12.2019 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Miesiąc

Ilość dni

żywieniowych
Szkoła Podstawowa

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

wrzesień

20 dni

 20 dni x 3,00 zł = 60,00

październik

21 dni

21 dni x 3,00 zł =63,00
 

listopad

19 dni

19 dni x 3,00 zł = 57,00

grudzień

15 dni

15 dni x 3,00 zł =45,00
 

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły.  Odliczenie kwoty
za niewykorzystany obiad następuje od następnego
dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty
za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć